Rasmus’ officielle stillerliste

Du kan se Roskilde Stifts valgbestyrelses liste over godkendte stillere her: 

www.roskildestift.dk/bispevalg/til-stemmeberettigede

Kampagnegruppen

Mette Marbæk Johansen, mmjo@km.dk, 5760 0157

Sognepræst i Haraldsted-Allindemagle fra 2010, arresthuspræst, suppl. i provstiudvalget i Ringsted-Sorø provsti, medlem af stiftsrådet i Roskilde stift, medlem af mentornetværket, praktikpræst, deltager i homiletisk netværk og i faggruppen for Kirkekundskab under FUV.

 

Louise Dixen Østergaard, ldha@km.dk, 2215 0708

Sognepræst i Køge Kirke fra 2018, medlem af Gerontologisk netværk og Ældre og kirke Netværk i Roskilde Stift, deltager i Samfund og Diakoni gruppen til Himmelske Dage 2022 i Roskilde.

 

Lars Bang Petersen, menighedsrådsmedlem i Haraldsted-Allingemagle, skoleder, tidl. administrationschef i Roskilde Domsogn

Mogens Slot Nielsen, menighedsrådsformand i Tune Sogn, medl. af Greve-Solrød provstiudvalg, stiftsrådet Roskilde Stift, bestyrelsesmedlem Distriktsforeningen Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provsti under Landsforeningen af Menighedsråd, suppleant til bestyrelsen i Landsforeningen samt næstformand i bestyrelsen for KirkeAdministration. 

Christina Ines Wandel, sognepræst i Jersie og Kirke på vej, kontaktpræst i migrationsarbejdet, med i mentornetværket og er praktikpræst

Lone Balle Olesen, sognepræst i Magleby, Stevns-Holtug, medlem af stiftsudvalget for liturgi

Sara Haugaard Hornemann-Thielcke, sognepræst i Sneslev og ungdomspræst og arbejdsmiljørepræsentant i Ringsted Sorø Provsti, medl. af konventsbestyrelsen i Roskilde Stift.

Sidsel Leth Svensson, skolelærer og pædagogisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, Faxe, Stevns og Køge, FISK.

Lenemarie Løwe Olsen, dramatiker, kirkekulturmedarbejder i Sankt Jakobs kirke