Lidt om mig selv

Jeg er 54 år (født 2. maj 1968) og voksede op i Bellinge syd for Odense mellem marker og gartnerier. Fra barnsben kom jeg i den lille lokale landsbykirke, og var altid med når der skete noget i forsamlingshuset og kirken. Min mor var på forskellige tidspunkter kirketjener, kasserer og formand for menighedsrådet. Min far arbejdede som professor i fransk på Odense Universitet. Efter gymnasietiden tog jeg på et års rygsækrejse til USA, Mexico og Mellemamerika, og lidt klogere på livet begyndte jeg at læse teologi i København. Jeg læste også latin, og underviste mine medstuderende i græsk og latin, og skrev en prisopgave om Bibelens billedlige fortolkninger i den tidligere kirke som fik universitets guldmedalje. Efter kandidaten blev jeg ph.d.-studerende, men afbrød studiet inden afslutning fordi jeg hellere ville være præst og forkynde evangeliet fra prædikestolen og gennem sognets sociale arbejde. Jeg var heldig at blive præst i Store Magleby og siden i Sankt Jakobs kirke.

Undervejs smilede lykken til mig, og jeg blev gift med Nanna (f. 1975), som i dag er sygeplejerske og palliation-koordinator i Hvidovre kommune, og her gør et fantastisk arbejde for terminalt syge. Sammen har vi tre hjemmeboende børn, Dagmar på 19, Valdemar på 17 og Ludvig på 14, der alle tre har gået på Sankt Annæ Gymnasium, Valdemar er i sommers begyndt i 1.G på Gefions gymnasium. Vi er heldige at have Nannas mor, Anne-Marie, omkring os, og hun er en fast del af familien. Mine tre søskende arbejder med meget forskellige områder, og vi har en fest når vi ses! Min storesøster Elisabeth (1963) er museumsdirektør på Karen Blixen Museet, min storebror Andreas Nøjgaard (1965) er underdirektør i Nordea, og min lillesøster Caroline Klenø Nøjgaard (1975) er sygeplejerske og leder af Plejecenter Christians Have i Solrød, hvor hun også sidder i Karlstrup sogns menighedsråd. Vi er en familie, der vil gå gennem ild og vand for hinanden.

Gennem de sidste mange år har jeg undervist i gudstjenesteliv på pastoralseminariet og universitetet, og jeg har siddet med i flere af folkekirkens gudstjenesteudvalg. Jeg har arbejdet praktisk teologisk og løbende skrevet om og drøftet vores evangelisk lutherske tradition med mange dygtige kollegaer. Bevarelse gennem fornyelse er en rød tråd i mit virke. Derfor har det været naturligt for mig at tage udfordringen op og være redaktionsformand for Kgl. Vajsenhus Forlags udgivelse af salmebogstillæget Kirkesangbogen (2017), og være en af grundoversætterne i Bibelselskabets oversættelse af Det Nye testamente ‘Den nye aftale’ (2013) og Bibelen 2020. Jeg udgiver løbende prædikener og artikler om kirke og tro, og deltager regelmæssigt i de landsdækkende medier.

I fritiden holder jeg af gåture, løb, tennis, og har siden min tid som spejder (-leder) elsket vandring, klatring og ind imellem bjergbestigning af nogle af verdens store bjerge. Men herhjemme er jeg hjemmebiavler i præstegårdshaven og nyder at træne og gå på jagt med min 4-årige hund Merlot.

Bibliografi- udvalgte titler

2021

Korsatser for børne-ungdomskor og voksenkor, Kirkesangbogen, Folkekirkens Ungdomskor og Forlaget Mixtur, i samarbejde med Phillip Faber, ansv. red. Inge Marstal

2018

Tradition og fornyelse. Teologiske perspektiver på gudstjeneste og teologi, ed. Nete Helene Enggaard & Rasmus Nøjgaard, Eksistensen

2017

Kirkesangbogen, Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Redaktionsformand i det nye tillæg til Den Danske Salmebog med nyskrevne og kendte salmer og sange, der kan bruges i gudstjenesten, til de kirkelige handlinger og andre kirkelige sammenkomster

2007

Den Nye Aftale, Bibelselskabet. En ny oversættelse der tilstræber læsbarhed og forståelighed, jeg oversatte Johannesevangeliet, Paulus breve og øvrige breve samt Åbenbaringen fra græsk til dansk

1997-2002

Den Store Danske Encyklopædi, diverse artikler om oldkirken, alle artikler kan fortsat læses i den digitale udgave, der nu hedder: www.lex.dk

Arbejde

2021

Podcast i samarbejde med Kristelig Dagblad om ’Fremtidens Gudstjeneste’, under produktion

2017-2018

Medlem af bispernes toårige gudstjenesteudvalg

2013-

Underviser i praktisk teologi, Det teologiske fakultet, Københavns Universitet

2005-2020

Underviser i gudstjenesteliv og prædikenkunst på pastoralseminariet og præsternes efteruddannelse, senere FUV

2007-

Kirkebogsførende sognepræst ved Sankt Jakobs kirke, daglig leder fra 2012

2002-2007

Kirkebogsførende sognepræst ved Store Magleby Kirke, Dragør

1997-

Forum for Patristik: medstifter og styrelsesmedlem

1997-2018

Bibliana: medstifter og redaktør (ansv.1999-2005) af det populærvidenskabelige tidsskrift


Foto: Søren Voigt Juhl

Uddannelse

1999

Research-assistent ved Emory University, Atlanta, USA

1997-2000

Ph.d.-stipendiat ved Det teologiske Fakultet Kbh., Skriftfortolkning i den tidlige kirke

1988-1997

Kandidat i teologi

1996

Københavns Universitets guldmedalje for teologisk prisopgave: Origenes som bibelfortolker

1995

Cand. fil. i græsk og latin, KU

1993-1994

Latin og Antik Filosofi ved University of Saint Andrews, Skotland

Foto: Rie Neuch