Anbefalinger af Rasmus Nøjgaard som biskop i Roskilde Stift

Sara Horneman-Thielcke, ungdoms- og sognepræst i Ringsted og Sorø provsti:

“Jeg synes, at Rasmus Nøjgaard er en dygtig samtidsteolog, der har et realistisk blik på både folkekirken og gudstjenesten.”

Karin Bundgaard Nielsen, provst i Odsherred provsti:

”Rasmus Nøjgaard repræsenterer på fineste vis den grundtvigske folkelighed både i forhold til folkekirkens tradition og fornyelse. Det er i dette spændingsfelt at kristendommen skal forkyndes. Rasmus har øje for det folkelige i folkekirken og lægger bl.a. vægt på, at den lokale kirke bedst ved, hvordan den er en nærværende kirke på det sted og for de mennesker, som lever og er netop der. Derfor støtter jeg Rasmus Nøjgaards kandidatur som kommende biskop i Roskilde stift.”

Lars Bang Petersen, menighedsrådsmedlem i Haraldsted-Allindemagle Sogn, tidl. administrationsleder i Roskilde Domsogn:

”Det fokus Rasmus Nøjgaard retter mod folkekirkens organisering og ledelse, hilser jeg meget velkomment, der er i høj grad brug for tydelighed. De lokale menighedsråd har en stor opgave og et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte, så vi kan invitere menigheden ind til et trygt miljø. Jeg tror, at Rasmus Nøjgaard har visionerne og kan lede os i den retning.”

Laura Lundager Jensen, Valgmenighedspræst, Osted Valgmenighed og Lektor på Københavns Professionshøjskole, Roskilde Stift

”Rasmus Nøjgaard har en sikker og reflekteret teologi, som han i sit liv på som præst har bestræbt sig på at formidle videre i alle de sammenhænge han har stået i. Og netop i formidlingen ligger han styrke. Kristendom og tro skal forstås uanset, hvem der er tilhører. Bibelen skal kunne læses, salmer og sange skal åbne sig, så de giver mening og samtalen om evangeliet er for alle. Dette kan mange være enige i, men ikke alle har som Rasmus handlet i tanken. Derfor blev ”den nye aftale” til. En oversættelse af bibelen til et sprog der ikke er indviklet. Derfor har han gentagne gange inviteret forfattere og andre til at prædike over søndagens tekster, for at vise at kristendommen er noget, vi alle kan arbejde med, og som alle har pligt og mulighed for at dele med andre. På sammen måde demonstrerer Rasmus´ arbejde med at få sange og salmer til at tale sammen i det liv vi lever, en vilje til at vise at liv og tro og kristendom hører sammen. På den måde stiller ser jeg Rasmus som en del af den vigtige grundtvigske tradition, der skal bære vores menneskesyn og kristendomssyn i Den Danske Folkekirke. Kristendom og folkelighed og kultur hører sammen i et fællesskab. Grænserne kan aldrig stå helt skarpe, men må glide sammen – uden enkeltdelene udslettes og uden kristendommen mister sin tydelige stemme. Det er den tilgang Rasmus Nøjgaard står for som præst, og en tilgang vi har stor brug for i det folkekirkelige arbejde. Det er et vigtigt udgangspunkt for en biskops arbejde. Derfor støtter jeg Rasmus Nøjgaard som kandidat til Roskilde kommende biskop.”

Jens Elkjær Petersen, Køge Provsti:

”Rasmus har i forbindelse med liturgidebatten rundt i Roskilde Stift slået et slag for sognets forskellige gudstjenester som kirkens pulsslag. Det sker med stor viden, sund forankring i traditionen og med et smittende overskud der gør, at han også på dette punkt evner at nå ind til sagens kerne til gavn for kirkens liv og vækst.”

Detlef von Holst, provst i Holbæk provsti:

”Rasmus er den kandidat, der står for den grundtvigske midterbane med al den rummelighed, det indebærer – og samtidigt har han en skarp profil, både på baggrund af sin gedigne teologiske og historiske dannelse og med det arbejde, han har præsteret lokalt og nationalt, hvor han har vist, at han tør finde nye måder at være kirke på i tiden.”

Linda Ishøj Frederiksen, Sygehuspræst på Køge Sygehus, Køge Provsti

”Jeg kender Rasmus Nøjgaard som et imødekommende og meget dygtigt menneske – Jeg er overbevist om, at han som biskop vil være en gave for Folkekirken først og fremmest i kraft af hans solide teologiske forståelse og viden, men i høj grad også på grund af hans evner som engageret debattør og inspirator. Rasmus har desuden blik for hvad der rører sig – både udadtil og indadtil i Folkekirken og vil derfor være med til at sikre de bedst mulige betingelser for vækst og trivsel – såvel for kirken generelt som for dens ansatte, præster og frivillige.”

Jeanette Capion, Sognepræst, Kongsted Kirke, Tryggevælde Provsti

”En biskop skal kunne gå foran og vise vejen. Det er jeg overbevist om, at alle bispekandidaterne kan. Men hvorfor så stemme på Rasmus? Fordi en bispekandidat også skal kunne gå bagerst.

En bispekandidat skal kunne se, hvordan de gode idéer fødes ude i det enkelte lokale sogn og lade dem gå forrest. En biskop skal kunne løfte selv, men endnu vigtigere skal en biskop også kunne løfte andre og løfte i flok. Det kan Rasmus!”

Laura Daphne Jensen, sognepræst i Skt. Jørgens Kirke, Næstved:

”I min studietid fik jeg ansættelse som konfirmandunderviser i Skt Jakobs Kirke. Jeg var således heldig at arbejde tæt sammen med Rasmus Nøjgaard. Han er en inspirerende underviser, som åbenhjertigt delte sin viden med mig. Det er værdifuldt, når man som jeg var helt ny i faget. Samtidig stolede han fuldt ud på mine kompetencer, og det gav mig lyst at gøre det godt. Rasmus gav indtryk af, at jeg havde noget at byde på, og at vores fælles indsats var meningsfuld. Han etablerede et tillidsfuldt rum med mulighed for læring, udvikling og forkyndelse. Det er jeg ham dybt taknemmelig for. Jeg giver således Rasmus mine varmeste anbefalinger med håb om, at han må blive vores biskop i Roskilde Stift.”

Sidsel Leth Svensson, Religionspædagogisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge:

”Rasmus Nøjgaard er en ualmindelig dygtig teolog, som det virkelig vil glæde mig meget at se som biskop i Roskilde Stift. Han evner at udlægge evangeliet klart og ligetil – både når han taler til voksne og til børn i 3. klasse. Nok så vigtigt, så er Rasmus også et meget behageligt menneske og utrolig nem at samarbejde med. Hans ledelsesstil er anerkendende og han lytter interesseret til alle synspunkter i en diskussion!”

Lone Uldall Jørgensen, Sognepræst i Benløse sogn, Ringsted/Sorø Provsti

”Den lokale kirke er for mig stedet, hvor jeg føler mig hjemme.

Jeg støtter Rasmus Nøjgaard, fordi han som biskop vil arbejde for, at folkekirken her i Roskilde Stift fortsat skal være forankret i det nære.

Når man lokalt har friheden til at gøre det, der virker og til at forandre det, der trænger til forandring – ja så får man kirker, der virker.”

Cecilie Ahlmann Raaberg, præst og redaktør på Bibelen 2020, Bibelen på nudansk:

“Jeg kender som tidligere præstekollega i Sankt Jakobs Kirke Rasmus Nøjgaard som en virkelig generøs og engageret mentor og sparringspartner. Og som en mand, der synes at teologi er alt for vigtigt og potentielt livsomvæltende til bare at være noget, der hører hjemme i lærde diskussioner. Hans teologiske hjerne er altid på overarbejde for at finde det næste sted, vi som evangelisk-luthersk kirke kan sætte vores ben for at føre vores dyrebare tradition videre. Og det bliver aldrig bare ved tankerne. Med Rasmus som biskop får Roskilde Stift en mand, der kan løfte præsternes arbejdsglæde og gøre teologi til allemandseje.”

Marianne Gulløv, gruppeleder i De grønne pigespejdere i Skt. Jakob:

”Imødekommenhed, kreativitet, godt humør og konstruktive løsninger er blot et par af de elementer, der symboliserer Rasmus og hans samarbejde med De grønne pigespejdere.

Igennem mange år har pigespejderne ved Skt. Jakobs Kirke haft fornøjelsen af at have Rasmus som sognepræst og derigennem et tæt og godt samarbejde.

Den røde tråd i samarbejdet med Rasmus har været hans unikke evne til at finde løsninger og se muligheder. Det kombineret med en god portion kreativitet, handlekraft, stor imødekommenhed og hjælpsomhed gør Rasmus fantastisk og meget afholdt blandt forældre og pigespejdere – store som små.

Rasmus har formået at gøre kristendommen, kirken og arbejdet i Skt. Jakob nærværende og har inspireret til et godt samarbejde og stor deltagelse i alle arrangementer – lige fra familiegudstjenester til den årlige bazar. Og har vi brug for hans hjælp med et duelighedstegn inden for kristendom, så er han også altid klar til det uden for arbejdstid.

Har der en sjælden gang været udfordringer i samarbejdet imellem kirkens personale og spejderne, så har Rasmus fundet konstruktive løsninger til alles tilfredshed og dermed sikret det fortsat gode samarbejde imellem spejderne og kirken.

Rasmus er en ener, en superinspirerende og fantastisk person, der med sit gode humør og store energi spreder god stemning i alle de fællesskaber, han er en del af.”


Tine Selmer Bertelsen, menighedsrådsformand i Sankt Jakobs kirke:

”Rasmus er en visionær begavelse, initiativrig, arbejdsom, velfunderet, nysgerrig, åben og med en udsøgt tæft for at balancere mellem tradition og fornyelse i Folkekirken. Rasmus har med sit enorme engagement, store initiativrigdom bidraget uendeligt til Sankt Jakobs kirkes liv og udvikling, både på de ydre og indre linjer. Vores samarbejde med ham igennem hans 14 år ved kirken har været på alle måder forbilledligt.”

Inge Marstal, professor, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium:

”Mit samarbejde med Rasmus Nøjgaard begyndte i 2013, hvor vi lagde grunden til Kirkesangbogen, som udkom i 2017. Rasmus Nøjgaard som formand og jeg som næstformand for redaktionen. Siden da er vores samarbejde fortsat i form af relaterede projekter, kurser og foredrag.

Rasmus Nøjgaard bar Kirkesangsbogsprojektet frem med en eminent dygtighed, kløgt, iderighed, vedholdenhed, loyalitet, konduite og ligefrem autoritet – ikke blot i redaktionsgruppens til tider ret vanskelige arbejde, men også i den tilknyttede konsulentgruppes arbejde, ved forlagsmøder, seminarer og i kontakten til eksterne samarbejdspartnere, forfattere, komponister og sangskrivere.

Det er en sand glæde og altid inspirerende, lærerigt og livgivende at arbejde sammen med Rasmus Nøjgaard. Han har et sjældent overblik og overskud, er altid i balance og godt humør, og hans positive grundstemning smitter af på hans omgivelser og får arbejdet til at glide og problemerne til at løse sig. Han formår i den grad både at lytte og give plads og at træffe beslutninger med en naturlig pondus, når alle argumenter og holdninger er kommet til udtryk. Med sine tryghedsskabende og dybt empatiske kvaliteter får han ganske enkelt andre mennesker til at føle sig hørt og set – og til at vokse.

Jeg kan med sikkerhed sige, at uden Rasmus Nøjgaards suveræne ledelse, politiske elegance og smidighed, målrettethed og overblik havde Kirkesangbogen aldrig set dagens lys.”

Mogens Slot Nielsen, menighedsrådsformand i Tune Sogn:

“Rasmus Nøjgaard formår at bygge bro mellem samfund og kirke og mellem tradition og vision. Han inspirerer mennesker og tænker nyt og har vist, at han kan omsætte tanker til handling og resultater gennem samarbejde.”

Jakob Lorentzen, Organist og Kantor i Holmens Kirke, København

”Rasmus Nøjgaard er en sjælden blanding af moden ro og overblik og ungdommeligt mod og engagement. Det Rasmus rører ved bliver til guld!

Jeg har været så heldig at arbejde sammen med Rasmus i forskellige kirkelige sammenhænge, eksempelvis ved udgivelsen af Kirkesangbogen og undervisning på Pastoralseminariet.

Han er utroligt vidende og har en stærkt udviklet kvalitetssans og æstetik. Som menneske oplever jeg ham som empatisk lyttende og med en smittende humoristisk glæde og personlighed.”

Søren Juul, MR formand, Vor Frue sogn, Kalundborg Provsti:

”Min anbefaling af Rasmus Nøjgaards kandidatur til bispestolen i Roskilde er baseret på anbefalinger fra tre uafhængige personer, som jeg har tillid til – de to har oplevet ham som underviser.

Det har altid været min kongstanke, at kirken skal søge at være ‘kirke til tiden’, og det er jeg overbevist om, at Rasmus Nøjgaard vil være en god garant for fremover.

Jeg hæfter mig tillige ved, hvad Rasmus Nøjgaard har sagt om vigtigheden af, at mindre bureaukrati vil skabe bedre vilkår for menighedsrådene.

Jeg giver Rasmus Nøjgaard min varmeste anbefaling.”

Martin Petersen, Organist, Sankt Jakobs Kirke, København:

” Jeg blev organist og kantor ved Sankt Jakobs kirke for snart 12 år siden, efter at have været organist ved bl.a Herfølge kirke, Rønnebæk kirke og Bårse-Beldringe hvor jeg trådte mine første orgelsko, så jeg kom til Sankt Jakobs med en del erfaring, og mødte der en meget dynamisk kirke, med højt til loftet, og hvor musik spiller en central rolle. Rasmus har i høj grad været primus motor for den udvikling. Vi har i Jakobs en kirke der hviler godt og tungt på Grundtvigske værdier, men også tør se ind i en tid, hvor vi spørger os selv hvad vi skal, og vil med vores folkekirke. Det er vigtigt for Rasmus, at vi sætter alle sejl til i mødet med mennesker, der søger os, også kirkemusikalsk. Det gælder i høj grad også ved kirkelige handlinger, hvor Rasmus går langt i ønsket om at de pårørende får den afsked, eller fest, de ønsker, om det er en begravelse eller en dåb, men uden vi taber os selv. Kirkesangbogen, som han er redaktør for, viser denne alsidighed jeg nævner, med både klassiske salmer, men også nye salmer og sange. Om vores konkrete samarbejde har jeg meget sjældent mødt en præst, der giver så meget plads til andres ekspertise og forslag. Altid lydhør, og et af de mest inspirerende mennesker, jeg har samarbejdet med. De gudstjenester jeg har med Rasmus bliver altid en fest med stor dybde. Jeg må for min part sige, at jeg har svært ved at se en mere oplagt kandidat til en af de største stillinger i folkekirken: En højt begavet præst, der hviler uhyre sikkert i den klassiske liturgi, men tør se og mærke hvad der er brug for, uden at tabe sig selv. Det er fremtiden, og det der er brug for.”

Claus Oldenburg, Pastor emer., vikar Snoldelev-Tune/Tune 2019-2021, Garnisons Kirke i København 1989-2019:

”Jeg har kendt Rasmus Nøjgaard, siden han i 1990 blev ansat som studentermedhjælp ved Garnisons Kirke, et hverv, som han udførte upåklageligt. Jeg har i samme kirke viet ham og hans hustru Nanna, ligesom jeg fra sidelinjen har fulgt hans løbebane først som stipendiat og siden som præst.

Rasmus Nøjgaard er teologisk-fagligt meget dygtig, og hans videns- og dannelsesbaggrund er omfattende. Han har konkret vist betydelige evner som konfliktløser i stridigheder præster imellem, ligesom han som kirkebogsførende har udvist et glimrende overblik, der positivt har påvirket alle samarbejdsrelationer omkring ham. Jeg kender ham som en god kollega, der ikke blot kender traditionen, men har udblik over den moderne verden, som også er en liturgisk og kirkemusikalsk udfordring for kirken.

Rasmus Nøjgaard er en både klog og venlig mand, der kan omgås alle. Han er en oplagt kandidat til bispeembedet, fordi han har både den menneskelige og den faglige tyngde.”