En bred vælgerskare har sendt bispekandidat Rasmus Nøjgaard videre til anden runde med 30,6%, første rundes højeste stemmetal. 1663 af 1990 stemmeberettige afgav deres stemme (83,6%).

Rasmus Nøjgaard fik 509 stemmer (30,6%), Ulla Thorbjørn Hansen 393 stemmer (23,6%), Anna Helleberg Kluge 389 stemmer (23,4%), Per Vibskov Nielsen 355 stemmer (21,4%).

Se dig omkring, og lær Rasmus bedre at kende.


Inviter Rasmus ud til en samtale, til gudstjeneste eller et foredrag:

Facebook

Karin Bundgaard Nielsen, provst i Odsherred provsti:

”Rasmus Nøjgaard repræsenterer på fineste vis den grundtvigske folkelighed både i forhold til folkekirkens tradition og fornyelse. Det er i dette spændingsfelt at kristendommen skal forkyndes. Rasmus har øje for det folkelige i folkekirken og lægger bl.a. vægt på, at den lokale kirke bedst ved, hvordan den er en nærværende kirke på det sted og for de mennesker, som lever og er netop der. Derfor støtter jeg Rasmus Nøjgaards kandidatur som kommende biskop i Roskilde stift.”

Lars Bang Petersen, menighedsrådsmedlem i Haraldsted-Allindemagle Sogn, tidl. administrationsleder i Roskilde Domsogn:

”Det fokus Rasmus Nøjgaard retter mod folkekirkens organisering og ledelse, hilser jeg meget velkomment, der er i høj grad brug for tydelighed. De lokale menighedsråd har en stor opgave og et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte, så vi kan invitere menigheden ind til et trygt miljø. Jeg tror, at Rasmus Nøjgaard har visionerne og kan lede os i den retning.”

Laura Lundager Jensen, Valgmenighedspræst, Osted, Lektor på Københavns Professionshøjskole.

”Kristendom og tro skal forstås uanset, hvem der er tilhører. Bibelen skal kunne læses, salmer og sange skal åbne sig, så de giver mening og samtalen om evangeliet er for alle. Dette kan mange være enige i, men ikke alle har som Rasmus handlet i tanken.”

Kampagnegruppen

Lars Bang Petersen, skoleleder, menighedsrådsmedlem i Haraldsted-Allingemagle, tidl. Administrationschef i Roskilde Domsogn

Mogens Slot, menighedsrådsformand i Tune, medl. af Greve-Solrød provstiudvalg, stiftsrådet i Roskildestift, best.medl. Distriktsforeningen Greve-Solrød, Køge, Lejre, Roskilde Provsti under Landsforeningen af Menighedsråd, supp. til best. i Landsforeningen samt næstfmd. i KirkeAdministration

Christina Ines Wandel, sognepræst i Jersie og Kirke på vej, kontaktpræst i migrationsarbejdet, deltager i mentornetværk og praktikpræst

Lone Balle Olesen, sognepræst i Magleby, Stevns-Holtug, medlem af stiftsudvalget for liturgi

Sara Haugaard Hornemann-Thielcke, sognepræst i Sneslev og ungdomspræst i Ringsted Sorø Provsti og arbejdsmiljørepræsentant i Ringsted-Sorø, medl. af konventbestyrelsen i Roskilde Stift 

Sidsel Leth Svensson, skolelærer og pædagogisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, Faxe, Stevns og Køge, FISK.

Lenemarie Løwe, dramatiker, kirkekulturmedarbejder i Sankt Jakobs kirke

Vil du støtte Rasmus’ kampagne, er der oprettet en godkendt indsamlingskonto:

Jyske Bank: 5062 1386387

Mobilepay: 4154GF

Mette Marbæk Johansen

Sognepræst i Haraldsted-Allindemagle fra 2010, arresthuspræst, suppl. i provstiudvalget i Ringsted-Sorø provsti, medlem af stiftsrådet i Roskilde stift, medlem af mentornetværket, praktikpræst, deltager i homiletisk netværk og i faggruppen for Kirkekundskab under FUV.

Louise Dixen Østergaard

Sognepræst i Køge Kirke fra 2018, medlem af Gerontologisk netværk, Ældre og Kirke Netværk i Roskilde Stift, deltager i Samfund og Diakoni -gruppen til Himmelske Dage 2022 i Roskilde.