Menighedsrådsmedlemmer og præster i Roskilde stift stiller sig bag Rasmus Nøjgaard som bispekandidat i Roskilde Stift. Rasmus er allerede opstillingsberettiget.

Se dig omkring, og lær Rasmus bedre at kende.


Inviter Rasmus ud til en samtale, til gudstjeneste eller et foredrag:

Karin Bundgaard Nielsen, provst i Odsherred provsti:

”Rasmus Nøjgaard repræsenterer på fineste vis den grundtvigske folkelighed både i forhold til folkekirkens tradition og fornyelse. Det er i dette spændingsfelt at kristendommen skal forkyndes. Rasmus har øje for det folkelige i folkekirken og lægger bl.a. vægt på, at den lokale kirke bedst ved, hvordan den er en nærværende kirke på det sted og for de mennesker, som lever og er netop der. Derfor støtter jeg Rasmus Nøjgaards kandidatur som kommende biskop i Roskilde stift.”

Lars Bang Petersen, menighedsrådsmedlem i Haraldsted-Allindemagle Sogn, tidl. administrationsleder i Roskilde Domsogn:

”Det fokus Rasmus Nøjgaard retter mod folkekirkens organisering og ledelse, hilser jeg meget velkomment, der er i høj grad brug for tydelighed. De lokale menighedsråd har en stor opgave og et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte, så vi kan invitere menigheden ind til et trygt miljø. Jeg tror, at Rasmus Nøjgaard har visionerne og kan lede os i den retning.”

Laura Lundager Jensen, Valgmenighedspræst, Osted, Lektor på Københavns Professionshøjskole.

”Kristendom og tro skal forstås uanset, hvem der er tilhører. Bibelen skal kunne læses, salmer og sange skal åbne sig, så de giver mening og samtalen om evangeliet er for alle. Dette kan mange være enige i, men ikke alle har som Rasmus handlet i tanken.”